Pasākumu kalendārs 2019

             
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
   

Oktobris - Psiholoģijas dienu mēnesis

Psihologi nu jau četrus gadus rudens pusē piesaka Psiholoģijas dienas. To nolūks ir sekmēt atvērtu, radošu vidi profesionālai diskusijai psihologu un citu speciālistu starpā, kā arī informēt plašāku sabiedrību par psihologu darbu, pastāstīt, ko šīs profesijas pārstāvji dara, kādās jomās strādā, ko līdzcilvēkiem šī profesijas speciālisti var dod, kā palīdzēt.

Psihologa profesija Latvijā ir samērā jauna un sabiedrībā ir dažādi, pa laikam ne visai pamatoti priekšstati par to, ko, kādā veidā psihologi dara. Lai maldīgus priekšstatus aizstātu ar īstenībai atbilstošākiem, kā arī, lai savas profesijas vārdu daudzinātu, pirms trim gadiem tika nolemts rīkot Psiholoģijas dienas.

Pirmo reizi Latvijas Psiholoģijas dienas, apvienojot vairāku profesionālo organizāciju spēkus, tika organizētas 2013. gada oktobrī, kad visā Latvijā notika vairāk nekā 50 pasākumi. 2014.gadā Psiholoģijas dienas notika veselu mēnesi un tām bija arī kopīgs vadmotīvs „Psiholoģija – laimes sponsors!”. 2015.gadā gadā jau vairāk nekā tūkstotis interesentu apmeklēja un sekoja līdzi Psiholoģijas dienu pasākumiem visā Latvijā.

Atskatoties var teikt, ka jau pirmajā gadā radās pasākumi, kas arī turpmāk ir bijuši neatņemama Psiholoģijas dienu sastāvdaļa un daudziem šie pasākumi ir kļuvuši par tradīciju.

Katru gadu Psiholoģijas dienās tiek piedāvātas bezmaksas konsultācijas. Tās ir domātas noteiktām grupām - vecākiem, topošajiem vecākiem, organizāciju vadītājiem utt. Ik gadus gadu Psiholoģijas dienu laikā ir notikuši “psiholoģiskā kino” seansi, kuros pēc filmas noskatīšanās notiek speciālista vadīta diskusija.

Ik gadus notiek semināri, lekcijas, meistarklases. Trīs gadu laikā ir izmēģinātas arī dažādas citas pasākumu formas. Tā, piemēram, 2014. gadā vienā sestdienā Rīgā esošie interesenti varēja piedalīties sešās dažādās Laimes darbnīcās, kurās varēja dodoties iztēles ceļojumos, mācoties atslābināties, pievēršoties arī ēšanas baudas psiholoģiskajiem aspektiem.

Psiholoģijas dienās pasākumi notiek daudzviet Latvijā - Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, Rēzeknē, Limbažos, Valmierā, Siguldā, Ogrē un citur. Lielākā daļa norišu ir bez maksas.

Kopš 2014. gada Psiholoģijas dienas koordinē Latvijas Psihologu biedrība. To organizēšanā aktīvi iesaistās arī citas psihologu profesionālās organizācijas - Latvijas Individuālpsiholoģijas asociācija, Latvijas Juridiskās psiholoģijas asociācija, Latvijas Klīnisko psihologu asociācija, Latvijas Konsultatīvās psiholoģijas asociācija, Latvijas Organizāciju psihologu biedrība, Latvijas Skolu psihologu asociācija, Latvijas Sporta psiholoģijas asociācija, Latvijas Veselības psiholoģijas asociācija un Latvijas Testu komisija.

Psiholoģijas dienu laikā plašāk durvis atver augstskolas, kas īsteno studiju programmas psiholoģijā - gan piedāvājot atvērtās lekcijas, gan iepazīstinot ar pētījumiem, rīkojot konferences. Notiek arī jauno zinātnieku konkurss. Savu pasākumu programmu ik gadu piedāvā Baltijas Starptautiskā akadēmija, Daugavpils Universitāte, Latvijas Universitāte, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija un Rīgas Stradiņa universitāte.

Šogad jau trešo gadu notiks Jauno zinātnieku konkurss, kas veidots tā, lai jaunie psihologi varētu prezentēt savu pētījumu idejas plašākai publikai.

Kādas būs Psiholoģijas dienas vēl pēc gadiem četriem, nav zināms. Psihologu saime cer, ka tās augs, attīstīsies, pilnveidosies. Labs piemērs ir Austrālija, kur nu jau 16 gadus otrajā novembra nedēļā notiek Psiholoģijas nedēļa. To organizē Austrālijas Psiholoģijas biedrība. Starptautiskā līmenī līdzīgus pasākumus rīko Apvienoto Nāciju Organizācija sadarbībā ar Amerikas Psiholoģijas Asociāciju.