Pasākumu kalendārs 2019

             
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
   

Inese Elsiņa, Mg.psych, Mg.soc.sc. - Lekcija: “Pusaudžu depresijas dažādās sejas. Zinātne roku rokā ar praksi.”

Joma: Klīniskā un veselības, Skolu
Organizē Latvijas Klīnisko psihologu asociācija

Pusaudžu vecumposms ir viens no jūtīgākajiem vecumposmiem cilvēka dzīvē. Tieši pusaudžu vecumposmā attīstās daudzas psihiskās saslimšanas, tostarp depresija, kas nozīmīgi negatīvi ietekmē pusaudža dzīvi visās jomās – sekmes, attiecības u.c. Gan pētījumi klīniskajā psiholoģijā, gan prakse liecina, ka līdzcilvēki (vecāki, skolotāji, vienaudži) nereti mēdz neatpazīt pusaudža patiesos grūtību cēloņus, piem., fiziskos simptomus (kā lielu nogurumu) vai attiecību grūtības (kā pastiprinātu vēlēšanos norobežoties no citiem) piedēvē kādām citām veselības problēmām vai pusaudža vecumposma izpausmēm. Tāpat ir virkne zinātnisko apliecinājumu tam, ka pusaudži ir tendēti paši prasmīgi maskēt savas sliktās pašsajūtas izpausmes. Minētais būtiski ierobežo savlaicīgu palīdzības meklēšanu un saņemšanu un līdz ar to arī problēmas padziļināšanos. Zināms, ka depresija ir viens no biežākajiem pusaudžu pašievainošanās un pašnāvību iemesliem visā pasaulē. Tāpēc līdzcilvēku zināšanām par pusaudžu depresijas dažādām izpausmēm ir īpaši nozīmīga loma.

Lekcijas mērķis ir veicināt dalībnieku zināšanas un izpratni par pusaudžu depresijas dažādām izpausmēm, akcentējot tās pusaudžu emocionālās un uzvedības izpausmes, kā arī fiziskos simptomus, kuriem būtu vērts pievērst pastiprinātu uzmanību. Lekcijas ietvaros tiks apkopotas ne tikai atziņas no lektores prakses darbā ar depresijā esošajiem pusaudžiem, bet arī jaunākās zinātniskās atziņas klīniskajā psiholoģijā, jo pusaudžu depresija ir vienlaikus ir arī lektores zinātniskās disertācijas tēma.

Ieejas maksa: 0 EUR
Norises vieta: Rīga, Brīvības gatve 197a, 2. stāvs.
Norises laiks: no 8. oktobra 17:00 līdz 8. oktobra 19:00
Maksimālais apmeklētāju skaits: 10

Reģistrēties pasākuma apmeklēšanai:

Pieteikšanās ir olbigāta, jo vietu skaits ir ierobežots. Pieteikties var, rakstot uz epastu: inese@ineseelsina.lv.